Μελέτες και Κατασκευές Ιατρειών (αρχιτεκτονικές, μηχανικές)

Κατασκευή ιατρείου

Η Mediva διαθέτει την υποδομή για την εκτέλεση έργων turn-key projects, την παράδοση στο σύνολο ενός ιατρείου. Από την αρχιτεκτονική μελέτη του χώρου, την μηχανική και την ξενοδοχειακή (όπως αίθουσες αναμονής), σε συνεργασία πάντοτε με τις απαιτήσεις σας και την οικονομική δυνατότητα που απαιτεί ο εκάστοτε χώρος σε συνδυασμό με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μας.

Εξειδικευμένα συνεργία καταρτίζουν το τεχνικό τμήμα υπό την επίβλεψη πάντοτε του αρμόδιου μηχανικού. Η λύση Turn-key σας απαλλάσσει από την ταλαιπωρία εύρεσης συνεργείων καθώς και τυχών ατελειών που προκύπτουν στο κατασκευαστικό τμήμα.

ιατρικος εξοπλισμος